ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ

« προτεραιότητά μας είναι η κάλυψη των ιατρικών αναγκών, τόσο των μόνιμων κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, όσο και των επισκεπτών της Κρήτης»

<