Προσυμπτωματικός έλεγχος του καρκίνου του πνεύμονα

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος του καρκίνου του πνεύμονα είναι η διαδικασία υποβολής σε εξετάσεις για τη διάγνωση της νόσου σε πρώιμο στάδιο, προτού εμφανιστούν τα συμπτώματα. Σε αντίθεση με άλλους καρκίνους, ο συστηματικός έλεγχος για τον καρκίνο του πνεύμονα δεν είναι συνήθης σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, η έρευνα διαπίστωσε ότι ο προσυμπτωματικός έλεγχος του καρκίνου του πνεύμονα μπορεί να βελτιώσει τα ποσοστά επιβίωσης. Πολλές οργανώσεις υγείας καλούν κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς να αρχίσουν να προσφέρουν προγράμματα σε άτομα που θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο εξετάζει το τι είναι ο προσυμπωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του πνεύμονα.

Επισκόπηση

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η κυριότερη αιτία θανάτου λόγω καρκίνου στην Ευρώπη, αθροιστικά προκαλεί περισσότερους θανάτους από τους καρκίνους του παχέος εντέρου, του μαστού και του προστάτη. Όταν ο καρκίνος του πνεύμονα ανιχνεύεται από τα συμπτώματα, η ασθένεια είναι κυρίως σε προχωρημένο στάδιο, καθιστώντας τη θεραπεία πολύ λιγότερο αποτελεσματική. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος μπορεί να ανιχνεύσει τον καρκίνο σε πολύ νωρίτερο στάδιο. Η νωρίτερη διάγνωση του καρκίνου σημαίνει ότι οι θεραπείες μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα και ακόμη και να θεραπεύσουν τον καρκίνο του πνεύμονα, βελτιώνοντας τα αποτελέσματα για τα άτομα που ζουν με την ασθένεια και μειώνοντας το ιατρικό κόστος.

Τι περιλαμβάνει ο προσυμπτωματικός έλεγχος του καρκίνου του πνεύμονα;

Υπάρχουν πολλές εξετάσεις που μπορούν να υποδείξουν πόσο υγιείς είναι οι πνεύμονες μας. Η εξέταση που θεωρείται ως η πιο αποτελεσματική για τη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα σε πρώιμο στάδιο είναι γνωστή ως αξονική τομογραφία (CT – Computed Tomography) χαμηλής δόσης. Χρησιμοποιεί τεχνολογία ακτίνων Χ και υπολογιστική τεχνολογία για τη λήψη πολλών απεικονίσεων του θώρακα. Ένας υπολογιστής συνδυάζει αυτές τις απεικονίσεις για να παράγει λεπτομερείς απεικονίσεις των πνευμόνων σας. Αυτές οι απεικονίσεις είναι πιο λεπτομερείς από τις κανονικές ακτινογραφίες του θώρακα. Ένα πρόγραμμα προδιαγνωστικού ελέγχου περιλαμβάνει τον τακτικό έλεγχο ορισμένων ομάδων ατόμων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τέτοια είδη προγραμμάτων υπάρχουν σε πολλές χώρες για άλλους καρκίνους, όπως ο καρκίνος του μαστού ή του τραχήλου της μήτρας, όπου ο έλεγχος προσφέρεται συνήθως σε γυναίκες σε μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.

Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της αξονικής τομογραφίας χαμηλής δόσης;

Η αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης είναι γρήγορη και ανώδυνη. Το μηχάνημα σάρωσης είναι συνήθως ένα μεγάλο μηχάνημα σχήματος δακτυλίου με σήραγγα μικρού μήκους στο κέντρο. Οι απεικονίσεις λαμβάνονται καθώς ξαπλώνετε σε μια επίπεδη κλίνη που κινείται κάτω από το μηχάνημα σάρωσης, μέσα και έξω από τη σήραγγα μικρού μήκους. Ένας τεχνολόγος ακτινολόγος χειρίζεται το μηχάνημα από το διπλανό δωμάτιο για να συλλέξει τις απεικονίσεις που απαιτούνται.

Πώς ανιχνεύει η αξονική τομογραφία τον καρκίνο του πνεύμονα;

Ένας ακτινολόγος αναλύει τις απεικονίσεις που λαμβάνονται για να αναζητήσει τυχόν μη φυσιολογικές περιοχές στους πνεύμονες που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν καρκίνο. Ένα στίγμα που φαίνεται στην εικόνα είναι γνωστό ως οζίδιο του πνεύμονα και είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθείται. Αυτά τα στίγματα είναι σχετικά κοινά. Εκτός από την ένδειξη καρκίνου του πνεύμονα, θα μπορούσαν επίσης να υποδηλώνουν άλλες παθήσεις, όπως ουλές από λοιμώξεις ή όγκοι που δεν είναι καρκινικοί. Παρότι αυτές οι ανωμαλίες μπορεί να απαιτούν παρακολούθηση, συχνά δεν απαιτούν άμεσες ενέργειες. Εάν το οζίδιο θεωρηθεί μεγάλο ή αν γίνει μεγαλύτερο μεταξύ των σαρώσεων, αυτό είναι πιο πιθανό να είναι καρκίνος του πνεύμονα. Απαιτούνται περαιτέρω εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων σαρώσεων ή μιας επέμβασης για την αφαίρεση ενός κομματιού του οζιδίου για εξέταση (βιοψία).

Ποια είναι τα οφέλη των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου;

Όταν ο καρκίνος του πνεύμονα ανιχνεύεται από τα συμπτώματα – όπως ο μακροχρόνιος βήχας και οι επαναλαμβανόμενες θωρακικές λοιμώξεις – ο καρκίνος του πνεύμονα είναι πιθανό να βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Υπάρχουν λιγότερες θεραπευτικές επιλογές διαθέσιμες όσο αργότερα ανιχνεύεται ο καρκίνος του πνεύμονα. Η νωρίτερη διάγνωση του καρκίνου μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της πιθανότητας επίτευξης αποτελεσματικών θεραπειών του καρκίνου – βοηθώντας τους ανθρώπους να ζήσουν περισσότερο και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους. Τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου μπορούν να βοηθήσουν στη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα πολύ νωρίτερα.

«Η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία (ERS), υποστηρίζει την ανίχνευση σε αρχικό στάδιο και τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του πνεύμονα. Ο καρκίνος του πνεύμονα εξακολουθεί να παραμένει η κυριότερη αιτία θανάτου μεταξύ των καρκίνων. Η ανάπτυξη προγραμμάτων για τον προσυμπτωματικό έλεγχο μέσω αξονικής τομογραφίας χαμηλής δόσης για άτομα υψηλού κινδύνου (πρώην ή νυν καπνιστές) θα μπορούσε να σώσει ζωές και να συμβάλει στην ανάσχεση αυτού του βαριού τιμήματος.»

Αρζού Γιογκανσίογλου, Πρόεδρος του Συμβουλίου Υποστήριξης της ERS

Πηγη : European Lung Foundation

Leave a reply